Oprechte dank

TEJO kan alleen bestaan dankzij de onbaatzuchtige inzet van al haar vrijwilligers maar ook dankzij uw financiële steun. Daarom heeft TEJO Vlaanderen het FONDS VRIENDEN VAN TEJO opgericht, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds zal TEJO ondersteunen in haar vrijwilligerswerking en in het verder uitdragen en verspreiden van het TEJO-gedachtegoed. Giften vanaf € 40 per jaar geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45%. Dankbaar voor elke gift op BE10 0000 0000 0404 - BIC BPOTBEB1 met de gestructureerde mededeling 018/0890/00035.

 

U kan ook een donatie overmaken via een overschrijving op het rekeningnummer van één van de TEJO-huizen. Helaas kunnen we voor deze donaties  GEEN fiscale attesten uitreiken. 

We danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage!

TEJO Antwerpen

Oprechte dank voor elke gift op
BE18 0015 9939 1065
BIC: GEBA BE BB

TEJO Brasschaat-Schoten

Oprechte dank voor elke gift op
BE29 9731 4780 1964
BIC: ARSP BE 22

TEJO Brugge

Oprechte dank voor elke gift op
BE60 7370 4420 5670
BIC: KRED BE BB


TEJO Gent

Oprechte dank voor elke gift op
BE14 7370 3990 9883
BIC: KRED BE BB

TEJO Ieper

Oprechte dank voor elke gift op
BE98 7360 4702 8593
BIC: KRED BE BB

TEJO Kempen-Turnhout

Oprechte dank voor elke gift op
BE06 0689 0374 8522
BIC: GKCC BE BB


TEJO Kortrijk

Oprechte dank voor elke gift op
BE07 0689 0375 2966
BIC: GKCC BE BB

TEJO Lier

Oprechte dank voor elke gift op
BE03 3630 7911 7684
BIC: BBRU BE BB

TEJO Mechelen

Oprechte dank voor elke gift op
BE 31 7360 5042 9455
BIC: KRED BE BB


TEJO Oostende

Oprechte dank voor elke gift op
BE86 0689 3193 9550
BIC: GKCC BE BB

TEJO Roeselare

Oprechte dank voor elke gift op
BE65 7360 4307 1296
BIC: KRED BE BB

TEJO Goes (NL)

Oprechte dank voor elke gift op
NL72 ABNA 0252 2867 58
BIC: ABNA NL 2A